BLOG

Teknik El Oto Boyasız Göçük Onarımı merkezi olarak aracınızda oluşan dolu hasarı ve göçük, çökük, çukur, ezik, vuruk, çizikler için hizmet vermekteyiz.

TEKNİKEL BİLGİLENDİRME

NİTELİKLİ & KALİTELİ İŞ GÜCÜ

Teknikel Belgelendirme, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşudur. Sunduğu hizmetlerde tamamen tarafsız ve bağımsız olmayı ilke edinmiş, her kuruluş ve kişi için hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin tamamen tarafsız hareket etmektedir. Bağımsızlık ve dürüstlük ilkesini tehlikeye sokacak her türlü davranıştan uzak durarak yasal mevzuat ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ve beyan eder.

VİZYON

En saygın, en güvenilir, tarafsızlığı ve bağımsızlığı ön planda tutan öncü bir belgelendirme kuruluşu olmak.

MİSYON

TEKNİKEL BELGELENDİRME tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik ve şeffaflık ilkesini benimseyerek tüm belgelendirme aşamalarında adaylara adil, eşit, güvenilir yöntemler ile belgelendirme hizmeti sunmaktır.

İLKELERİMİZ

  • Tarafsızlık
  • Adillik
  • Bağımsızlık
  • Gizlilik
  • Güvenilirlik ve hızlılık
  • Ulaşılabilirlik
  • Şeffaflık
  • Eşitlik

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur.

Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

BROŞÜRÜMÜZÜ İNDİRİN BİZE ULAŞIN
Maltepe Teknikel Maltepe Şube Kartal Teknikel Kartal Şube Ara Teknikel Telefon